TRIKOLÓRA
X
Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit Trikolóru!
Dle zákona o politických stranách musíme evidovat osobní údaje o dárcích. Vyplňte prosím níže uvedený formulář.
Na tomto odkaze naleznete: Informace o zpracování osobních údajů


Číslo transparentního účtu 3402078007 / 2010 (Fio banka)

Dar (či dary) od jedné osoby (FO i PO), které v jednom kalendářním roce přesáhnou v součtu částku 1.000 Kč musí být dle zákona ošetřeny darovací smlouvou. Tu Vám systém vygeneruje na základě vyplněného formuláře a odešle na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu včetně instrukcí k platbě.
Smlouvu prosím dvakrát vytiskněte, oba výtisky podepište a zašlete je na korespondenční adresu Trikolóra Svobodní Soukromníci. Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1. Po přijetí smlouvy a připsání daru na náš transparentní účet (3402078007 / 2010) Vám obratem zašleme jedno podepsané vyhotovení darovací smlouvy nazpět. Dar je možné uplatnit jako odečitatelnou položku ve Vašem daňovém přiznání.

Při daru do 1.000 , stačí vyplnit níže uvedený formulář a dar poslat na účet: 3402078007 / 2010. Při platbě nutno uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a kdo jej poskytnul – tedy jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby a název firmy a IČO u právnické osoby.

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím neváhejte obrátit na prispevky@volimtrikoloru.cz

Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Bydliště *
Název společnosti *
Sídlo společnosti *
IČO *
E-mail *
E-mail *
Typ daru:
Částka *
Počet měsíčních splátek *
Celková výše daru:
X
Braňme normální svět
Demokracie si musí zachovat svůj původní význam - vládu většiny. Nepřipustíme, aby vládly menšinové zájmy. Stát tu musí být pro lidi. Stát má zbytečně moc agendy a zasahuje i tam, kde není třeba. Méně úředníků, úřadů, zákonů a regulace přinese větší prostor pro aktivní lidi. A větší prostor pro snižování daní.

Digitalizace státní správy je příležitost, ale také hrozba. Nesmí se z ní stát nástroj špiclování lidí. Mít děti nesmí být luxus. Rodina se čtyřmi vlastními dětmi, která nebere žádné dávky, musí být osvobozena od daně z příjmu. Vlastnit a používat auto je symbol svobody a nezávislosti. Nesmí se z něj stát důvod k šikaně. Stát má stavět a udržovat kvalitní infrastrukturu a nikoli zbytečně šikanovat.

Školy mají děti učit myslet, ne učit, co si mají myslet. Zajistíme dostatek peněz pro kvalitní učitele a ředitele škol. Právo má být přehledné a jednoduché. Není třeba zákon pro každou maličkost.

Přírodu chceme chránit pro lidi, nikoliv proti lidem. Odmítáme přistoupit na hysterii, které povede k dramatickému snížení kvality života většiny
X
Bohatství vzniká z práce
Bohatství vzniká z práce. Snížíme daně. Protože pracovat a podnikat se musí vyplatit. Daně musí být přehledné. Zjednodušíme daňový systém, některé daně zrušíme. Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Musí jít o pomoc skutečně potřebným, nikoli způsob obživy.

Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí. Uhájíme českou korunu, jsme proti přijetí eura.

Starobní důchody musí být prioritou státu. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali. Solidarita má být hlavně v rámci rodiny. Umožníme posílat 1 % svých příjmů na důchod svým rodičům nebo prarodičům.
X
České zájmy na prvním místě
Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu, protože současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou.

Záměry evropské integrace musejí respektovat zájmy jednotlivých evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny. Proto nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU.

Naši občané hlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli skutečné národní a občanské svobody. Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Chceme udržovat přátelské vztahy se všemi národy světa, kde to jen bude možné. Zvláště pak s našimi nejbližšími sousedy z V4. Základním smyslem existence armády bude obrana území České republiky vlastními silami. V mezinárodním prostředí bude naše obrana stát na pilíři kolektivní obrany států v rámci aliance NATO.

Chceme moderní policii, která vymáhá právo a pořádek bez výjimky. Nepřipustíme vznik “no-go” zón, tedy lokalit, kde zákony naší země neplatí.

Náš program – stručně a jasně

Klikni na bublinu

Tři pilíře

Braňme
normální
svět

Tři pilíře

Bohatství
vzniká
z práce

Tři pilíře

České
zájmy
na prvním
místě

Novinky

Všechny novinky naleznete zde

Podrobný program hnutí ve formátu .pdf ke stažení ZDE
Programové pilíře

Vraťme lidem jejich zemi

Braňme normální svět

Stát má sloužit lidem, ne se je snažit vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní (negativní) práva, tedy právo na život, na svobodu a na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.


Např.
 • Dostaneme peníze z našich daní k dobrým učitelům a dobrým ředitelům a necháme je pracovat.
 • Zrušíme plošnou tzv. inkluzi.
 • Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách.
 • Ochráníme české řidiče. Doprava musí být především rychlá a plynulá.
 • Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy.
 • Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti.
 • Chráníme přírodu pro lidi, nikoliv proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci ani o občanech žijících na chráněných územích.
 • V boji s korupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, kde se nic nesmí.
 • Vždy budeme stát na straně řadových policistů zajišťujících bezpečí na našich ulicích.
Bohatství vzniká z práce

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoli regulacemi, dotacemi a přerozdělováním. Daně mají být nízké a přehledné. Zrušíme zbytečné a nefunkční či vyloženě nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě a radikálně snižovat výdaje státu.


Např.
 • Zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme.
 • Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky.
 • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, když selže vše ostatní.
 • Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.
 • Zastavíme dotace velkým korporacím.
 • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
 • Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.
 • Naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali.
České zájmy na prvním místě

Demokracie je národní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak jako to dělá Maďarsko a Polsko).


Např.
 • Podpoříme všechny iniciativy, jež povedou k posílení naší suverenity, respektive k rozvolnění našich vztahů s EU včetně vystoupení z EU.
 • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.
 • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.
 • Zrušíme desítky úřadů (nejen ombudsmana).
 • Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.
 • Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působící v našem „neziskovém“ sektoru.
 • Naší měnou zůstane česká koruna.
 • Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.

Předsednictvo

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

předsedkyně hnutí Trikolóra
Olomouc
Jan Tesař

Jan Tesař

místopředseda hnutí Trikolóra a předseda krajské organizace kraje Vysočina
Jihlava
Libor Lukáš

Libor Lukáš

předseda krajské organizace Zlínského kraje
Pitín
Václav Kubata

Václav Kubata

předseda krajské organizace Praha
Praha
Matěj Drbohlav

Matěj Drbohlav

předseda krajské organizace Karlovarského kraje
Karlovy Vary
Otto Černý

Otto Černý

předseda krajské organizace Středočeského kraje
Postupice
Vojtěch Kaprál

Vojtěch Kaprál

předseda krajské organizace Olomouckého kraje
Prostějov
Stanislav Hykyš

Stanislav Hykyš

předseda krajské organizace Pardubického kraje
Pardubice
Robert Kotzian

Robert Kotzian

předseda krajské organizace Jihomoravského kraje
Brno
Petr Viktorýn

Petr Viktorýn

zastupující místopředseda krajské organizace Moravskoslezského kraje
Ostrava
Vladimír Brožek

Vladimír Brožek

předseda krajské organizace Ústeckého kraje
Most
Ludmila Křivánková

Ludmila Křivánková

předsedkyně krajské organizace Libereckého kraje
Liberec
Štěpán Tampír

Štěpán Tampír

předseda krajské organizace Jihočeského kraje
České Budějovice
Zdeněk Cvejn

Zdeněk Cvejn

předseda krajské organizace Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Petr Rund

Petr Rund

předseda krajské organizace Plzeňského kraje
Plzeň

Naši poslanci

Václav Klaus

Václav Klaus

poslanec PSP ČR
Pec pod Sněžkou
Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

předsedkyně hnutí Trikolóra, poslankyně PSP ČR
Olomouc
Tereza Hyťhová

Tereza Hyťhová

poslankyně PSP ČR
Krupka

Předsedové odborných komisí

pplk. v. v. Vojtěch Kaprál

pplk. v. v. Vojtěch Kaprál

předseda odborné komise pro obranu
důstojník Speciálních sil AČR ve výslužbě s dlouholetou praxí
Miroslav Ševčík

Miroslav Ševčík

předseda odborné komise pro finance
ekonom, vysokoškolský učitel
Vlastimil Tlustý

Vlastimil Tlustý

předseda odborné komise pro průmysl, obchod a ekonomiku, bývalý ministr financí
Václav Krása

Václav Krása

předseda odborné komise pro práci a sociální věci
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky
Václav Klaus

Václav Klaus

předseda odborné komise pro školství
poslanec, dlouholetý ředitel sítě škol PORG
prof. Václav Klaus

prof. Václav Klaus

předseda odborné komise pro zahraniční politiku
bývalý premiér a prezident ČR
MUDr. Marek Zeman

MUDr. Marek Zeman

předseda odborné komise pro zdravotnictví
primář, internista a nefrolog, dlouholetý ředitel Vinohradské nemocnice
Zdeněk Jandejsek

Zdeněk Jandejsek

předseda odborné komise pro zemědělství, potraviny, myslivce a rybáře
prezident Agrární komory České republiky
Rudolf Řepka

Rudolf Řepka

předseda odborné komise pro sport
výkonný ředitel sportovní agentury TSM
Jiří Vítek

Jiří Vítek

předseda odborné komise pro krizové řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti
bývalý profesionální hasič, místostarosta Prahy 8
Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

předseda odborné komise pro média, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady ČTÚ
hudebník, spisovatel, publicista
Luděk Nezmar

Luděk Nezmar

předseda odborné komise pro digitalizaci a elektronizaci, předseda asociace pověřenců ČR, člen asociace manažerů kyber bezpečnosti
Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl

předseda odborné komise pro právo a spravedlnost, advokát

Naši starostové

Martin Gruber

Martin Gruber

starosta
Březová
Alexandr Horák

Alexandr Horák

starosta
Staňkov
Jaroslav Málek

Jaroslav Málek

starosta
Kšice
Libuše Bídová

Libuše Bídová

starostka
Nezdenice
Martin Kašpárek

Martin Kašpárek

starosta
Trnava u Zlína
Josef Jandouš

Josef Jandouš

starosta
Nedachlebice
Zděnek Pištora

Zděnek Pištora

starosta
Postoloprty
Ivo Machálek

Ivo Machálek

starosta
Týn nad Vltavou
Jindřich John

Jindřich John

starosta
Lužice
Milan Váňa

Milan Váňa

starosta
Křimov
Radka Formánková

Radka Formánková

starostka
Dolní Kounice
Oto Řezáč

Oto Řezáč

starosta
Frymburk
Josef Alexa

Josef Alexa

starosta
Obora
Jan Dočekal

Jan Dočekal

starosta
Medlice
Zapojte se
Jako registrovaný příznivec se budete moci účastnit orientačních elektronických hlasování, akcí hnutí, diskusních setkání, či kandidovat do veřejných funkcí na kandidátkách hnutí. Poplatek pro registrované příznivce byl stanoven ve výši 100 Kč/rok.


Staňte se registrovaným příznivcem
Odkaz na informace o zpracování osobních údajů ZDE
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Telefon *
Email *
Kraj *
Okres *
Obec *
PSČ *
Předchozí členství v politických stranách
Jakých?
Povolání, či něco o sobě (dobrovolné)
PŘIDAT SE
Registrace proběhla úspěšně. Děkujeme
Podpořte nás
Vážíme si každého Vašeho daru. Pro více informací klikněte na červené tlačítko "Chci podpořit hnutí" níže.

Děkujeme Vám!
Chci podpořit hnutí
Kontakt
Naším cílem je založit místní organizaci v každé obci. Krajští koordinátoři společně s oblastními budují regionální strukturu a připravují vznik místních organizací v obcích. Pro zapojení do činnosti hnutí využijte primárně formulář výše. Zájemců jsou stovky, mějte prosím strpení.
Kraj
Oblast
Obec