TRIKOLÓRA
X
Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit Trikolóru!
Dle zákona o politických stranách musíme evidovat osobní údaje o dárcích. Vyplňte prosím níže uvedený formulář.
Na tomto odkaze naleznete: Informace o zpracování osobních údajů


Číslo transparentního účtu 3402078007 / 2010 (Fio banka)

Dar (či dary) od jedné osoby (FO i PO), které v jednom kalendářním roce přesáhnou v součtu částku 1.000 Kč musí být dle zákona ošetřeny darovací smlouvou. Tu Vám systém vygeneruje na základě vyplněného formuláře a odešle na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu včetně instrukcí k platbě.
Smlouvu prosím dvakrát vytiskněte, oba výtisky podepište a zašlete je na korespondenční adresu Trikolóra Svobodní Soukromníci. Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1. Po přijetí smlouvy a připsání daru na náš transparentní účet (3402078007 / 2010) Vám obratem zašleme jedno podepsané vyhotovení darovací smlouvy nazpět. Dar je možné uplatnit jako odečitatelnou položku ve Vašem daňovém přiznání.

Při daru do 1.000 , stačí vyplnit níže uvedený formulář a dar poslat na účet: 3402078007 / 2010. Při platbě nutno uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a kdo jej poskytnul – tedy jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby a název firmy a IČO u právnické osoby.

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím neváhejte obrátit na prispevky@volimtrikoloru.cz

Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Bydliště *
Název společnosti *
Sídlo společnosti *
IČO *
E-mail *
E-mail *
Typ daru:
Částka *
Počet měsíčních splátek *
Celková výše daru:
X
Braňme normální svět
Demokracie si musí zachovat svůj původní význam - vládu většiny. Nepřipustíme, aby vládly menšinové zájmy. Stát tu musí být pro lidi. Stát má zbytečně moc agendy a zasahuje i tam, kde není třeba. Méně úředníků, úřadů, zákonů a regulace přinese větší prostor pro aktivní lidi. A větší prostor pro snižování daní.

Digitalizace státní správy je příležitost, ale také hrozba. Nesmí se z ní stát nástroj špiclování lidí. Mít děti nesmí být luxus. Rodina se čtyřmi vlastními dětmi, která nebere žádné dávky, musí být osvobozena od daně z příjmu. Vlastnit a používat auto je symbol svobody a nezávislosti. Nesmí se z něj stát důvod k šikaně. Stát má stavět a udržovat kvalitní infrastrukturu a nikoli zbytečně šikanovat.

Školy mají děti učit myslet, ne učit, co si mají myslet. Zajistíme dostatek peněz pro kvalitní učitele a ředitele škol. Právo má být přehledné a jednoduché. Není třeba zákon pro každou maličkost.

Přírodu chceme chránit pro lidi, nikoliv proti lidem. Odmítáme přistoupit na hysterii, které povede k dramatickému snížení kvality života většiny
X
Bohatství vzniká z práce
Bohatství vzniká z práce. Snížíme daně. Protože pracovat a podnikat se musí vyplatit. Daně musí být přehledné. Zjednodušíme daňový systém, některé daně zrušíme. Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Musí jít o pomoc skutečně potřebným, nikoli způsob obživy.

Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí. Uhájíme českou korunu, jsme proti přijetí eura.

Starobní důchody musí být prioritou státu. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali. Solidarita má být hlavně v rámci rodiny. Umožníme posílat 1 % svých příjmů na důchod svým rodičům nebo prarodičům.
X
České zájmy na prvním místě
Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu, protože současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou.

Záměry evropské integrace musejí respektovat zájmy jednotlivých evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny. Proto nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU.

Naši občané hlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli skutečné národní a občanské svobody. Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Chceme udržovat přátelské vztahy se všemi národy světa, kde to jen bude možné. Zvláště pak s našimi nejbližšími sousedy z V4. Základním smyslem existence armády bude obrana území České republiky vlastními silami. V mezinárodním prostředí bude naše obrana stát na pilíři kolektivní obrany států v rámci aliance NATO.

Chceme moderní policii, která vymáhá právo a pořádek bez výjimky. Nepřipustíme vznik “no-go” zón, tedy lokalit, kde zákony naší země neplatí.

Náš program – stručně a jasně

Klikni na bublinu

Tři pilíře

Braňme
normální
svět

Tři pilíře

Bohatství
vzniká
z práce

Tři pilíře

České
zájmy
na prvním
místě

Novinky

Všechny novinky naleznete zde

Trikolóra COVID plán ke stažení ZDE

Podrobný program hnutí ve formátu .pdf ke stažení ZDE
Programové pilíře

Vraťme lidem jejich zemi

Braňme normální svět

Stát má sloužit lidem, ne se je snažit vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní (negativní) práva, tedy právo na život, na svobodu a na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.


Např.
 • Dostaneme peníze z našich daní k dobrým učitelům a dobrým ředitelům a necháme je pracovat.
 • Zrušíme plošnou tzv. inkluzi.
 • Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách.
 • Ochráníme české řidiče. Doprava musí být především rychlá a plynulá.
 • Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy.
 • Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti.
 • Chráníme přírodu pro lidi, nikoliv proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci ani o občanech žijících na chráněných územích.
 • V boji s korupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, kde se nic nesmí.
 • Vždy budeme stát na straně řadových policistů zajišťujících bezpečí na našich ulicích.
DOPRAVA
Doprava musí být především rychlá a plynulá. Ochráníme české řidiče.

1) Zajistíme rychlou a bezpečnou dopravu.
• Prosadíme urychlenou dostavbu chybějící páteřní silniční a dálniční sítě, zvýšíme investice do dopravy.
• Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 km/hod a na vybraných silnicích 1. třídy na 100 km/hod.
• Podporujeme plynulost dopravy. Výstavba semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů se v ČR „utrhla ze řetězu" a způsobuje zpomalování dopravy na bezpečných úsecích silnic.
• Podpoříme revize cílů stanovených Evropskou unií v oblasti zavádění elektromobility. Odmítáme alarmující koncepce v dopravě vedoucí k bezhlavému prosazování extrémně drahých elektrických pohonů. Chceme ponechat hospodářské subjekty, aby se rozhodovaly podle skutečné poptávky na trhu.
• Prosadíme výrazné zlepšení kvality správy a údržby silniční, dálniční, železniční a vodní infrastrukturní sítě.

2) Prosadíme urychlení výstavby dopravní infrastruktury
• Navrhneme a prosadíme nový zákon o liniových stavbách, aby se konečně zamezilo průtahům a obstrukcím při povolování strategických investic státu.
• Zavedeme preference rychlosti a kvality výstavby a údržby dopravních staveb, před zdánlivými úsporami investičních nákladů.
• Zjednodušíme stavební legislativu pro povolování staveb silniční, železniční, vodní i letecké infrastruktury, omezíme destruktivní vliv účelových neziskových organizací zasahujících do povolovacích řízení.
• Chceme, aby se o veřejné zakázky mohl bez zbytečné administrativy ucházet co nejširší okruh možných dodavatelů včetně drobných podnikatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla zadavatelů musí být přehledná a jednoduchá.
• Urychlíme přípravu a výstavbu nového segmentu železniční dopravy - vysokorychlostních tratí (250-350 km/hod), s návazností na mezinárodní koridory.
• Stát musí výrazně finančně podpořit výstavbu obchvatů obcí a měst. Odvedení tranzitní dopravy z měst a obcí zvýší plynulost a bezpečnost provozu a zlepší stav ovzduší uvnitř obcí. Mobilita obyvatel je důležitým předpokladem pro hospodářsko-sociální prosperitu země.
• Využijeme principu partnerství soukromého a státního sektoru k financování vybraných projektů dopravní infrastruktury (PPP projekty). Soukromí investoři zajistí efektivnější a rychlejší výstavbu dopravních sítí, kterou budou následně jako koncesionáři provozovat. PPP projekty přinesou nižší investiční i provozní náklady a podstatně urychlí a zkvalitní výstavbu dopravní infrastruktury.

3) Ochráníme české řidiče.
• Ochráníme české řidiče před „obecními bankomaty" (tj. kamerové systémy mnohdy zřízené na přehledných úsecích s nulovou nehodovostí, které slouží pouze jako zdroj příjmů příslušné obce). Zákonem přikážeme přemístění těchto systémů do oblasti křižovatek, přechodů, blízkosti škol, či míst s rizikem nehodovosti, kde budou plnit bezpečnostně-preventivní funkci.
• Umožníme maximální hranici pro požití alkoholu u řidičů, vodáků a cyklistů (do 0,5 promile). Naopak při způsobení nehody nebo ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků provozu podnapilou osobou, podstatně zpřísníme tresty – pilířem dopravy musí být odpovědný řidič.

ŠKOLSTVÍ
Dostaneme peníze daňových poplatníků k dobrým učitelům.

1) Školy jsou vzdělávací instituce, navrátíme školám jejich základní funkci. Ve školách se má především učit.
2) Zvýšení znalostí průměrného českého „deváťáka" – absolventa základní školy – musí být prioritou systému. Zejména v základních předmětech (čeština, matematika, cizí jazyk).
3) Základní školy jsou osou vzdělávacího systému. Jejich podpora tomu musí odpovídat.
4) Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových organizací a dalších subjektů. Ve školách se má učit myslet, nikoli „co si myslet".
5) Dostaneme peníze našich daňových poplatníků k dobrým učitelům a ředitelům, a necháme je pracovat.
6) Znovu zavedeme spravedlivý systém financování škol na základě počtu žáků. Zrušíme pH-Maxy a nepřehledné byrokratické přehazování obrovských finančních prostředků ze škol naplněných a úspěšných do systému. Peníze musí končit ve školách, ne „v systému".
7) Zrušíme ideologicky zavedenou plošnou „inkluzi" a s ní spojenou byrokracii (budeme podporovat individuální začleňování schopných žáků se zdravotním postižením). Ochráníme speciální a praktické školy.
8) Posílíme kompetence ředitelů škol a snížíme jejich administrativní zátěž. Zákonem taxativně vymezíme povinné výkazy, ostatní budou dobrovolné a zřizovatel ani státní úřady je nebudou moci vyžadovat.
9) Zrušíme povinnost škol zadávat smlouvy do Registru smluv.
10) Zrušíme poloprázdné a nekvalitní školy.
11) Rámcové vzdělávací programy zredukujeme a zjednodušíme jejich jazyk - výsledkem by měly být opět stručné osnovy pro jednotlivé ročníky („páťák z Aše musí být vzděláván stejně jako páťák z Brna"). Zrušíme povinnost plnění průřezových témat. Zrušíme umělé a prázdné pojmy tzv. kompetence žáka a navrátíme se k probíranému učivu, četbě knih a přemýšlení v souvislostech.
12) Podpoříme školy v možnosti využívat více zaměstnanců pro podporu kontroly a vedení pedagogické činnosti i více zaměstnanců v technicko-hospodářských oborech.
13) Zachováme tarifní systém jakožto státem garantované minimum ohodnocení učitelské práce. Další navyšování mezd namíříme do nenárokových složek.
14) Ochráníme mateřské školy v jejich základní funkci, kterážto je pedagogická nikoli „hlídací". Nepřipustíme povinné přijímání batolat. Školky jsou především pro předškoláky od tří let věku.
15) Zrušíme povinnou předškolní docházku.
16) Zrušíme „pamlskovou" vyhlášku a další „novátorské" změny ve školním stravování.


Střední škola
17) Jsme pro jednotnou a přehlednou maturitní zkoušku V rukou státu ponecháme testy z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.
18) Stanovíme zásadní minimum podstatných znalostí pro maturitní testy a ponecháme odborným a učňovským školám dostatek času pro odborné předměty.
19) Zliberalizujeme učňovské školství. Schopní řemeslníci a živnostníci se budou moci spolupodílet na vzdělávání, vzít si (i nepravidelně) učedníky, obdržet státní příspěvek na jejich vzdělávání, a následně vystavit výuční list. Podpoříme zapojení firem do odborného výcviku žáků. V učňovských oborech dramaticky posílíme praxi. Budeme podporovat duální vzdělávání v oborech s výučním listem – přímé zapojení firem do odborného výcviku žáků).
20) Zastavíme přijímání studentů středních škol bez patřičných studijních předpokladů.
21) Zrušíme povinnost pedagogického vzdělávání pro odborníky v daném oboru.


Vysoká škola
22) Zajistíme bezplatné kvalitní vysokoškolské vzdělání pro nadané a pracovité absolventy středních škol, v oborech s reálnou poptávkou společnosti a zaměstnavatelů. Naopak se domníváme, že mladý člověk, který je líný nebo hloupý, nemusí 20 let pobývat ve vzdělávacích zařízeních podporovaných daňovými poplatníky.
23) Zrušíme akreditační úřad a pravomoc řízení systému VŠ přeneseme zpět na ministerstvo. Zastavíme hyperinflaci vysokoškolského vzdělávání nevalné úrovně v oborech s minimálním vědním obsahem.


Věda a výzkum
24) Podpoříme základní výzkum zejména v sepětí s mladou generací – tj. na univerzitách.
25) Provedeme audit výsledků vědecké činnosti a půjdeme striktně po výsledcích v poměru s finanční náročností.


Sport
26) Zrušíme novou statní Agenturu pro sport.
27) Posílíme tok finančních prostředků přímo jednotám a klubům. Chceme peníze dostat k trenérům mládeže.
28) Budeme podporovat sportovní školy a akademie.
29) Podpoříme zachování tzv. „rodinného stříbra" ve všech význačnějších sportech.
30) Podpoříme významné místní a regionální sportovní akce s dlouhou tradicí.

PRÁVO A SPRAVEDLNOST
Jednoduchost, srozumitelnost, rychlost.


Obecná východiska
1) Snížíme počet právních předpisů a budeme se vždy snažit o jejich zjednodušení. Není potřeba na všechna lidská konání zákon.
2) Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Suverenita a bezpečnost našeho státu má pro nás prioritu. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU.
3) Zpřísníme zakládání a kontrolu fungování politických neziskových organizací, a to zejména pokud jde o jejich financování ze zahraničí.
4) Budeme důsledně chránit svobodu slova a projevu i za cenu trestněprávní represe vůči cenzorům.
5) Zásadně nepřipustíme zavádění prvků politické korektnosti v českém právním řádu, například pokusy o právní úpravu předsudečné nenávisti.
6) Veřejný ochránce práv nebyl zřízen k tomu, aby byl nástrojem politických neziskových organizací k obtěžování lidí. Tuto instituci zrušíme.


Soudnictví a advokacie
7) Zásadně se stavíme proti nezávislosti státních zastupitelství – není to čtvrtá síla ve státě, ale součást odpovědné moci výkonné.
8) Podpoříme po vzoru zahraničních úprav vznik institutu vyšetřujícího soudce, který by dozoroval vyšetřování nad trestnými činy státních zástupců. Není dobré, aby se státní zástupci vyšetřovali navzájem a docházelo například ke krytí nezákonných manipulací v trestních řízeních.
9) Zrychlíme soudní řízení (nejen zvýšením odpovědnosti soudců a státních zástupců). Zásada rychlosti řízení je klíčový prvek práva na spravedlivý proces.
10) Pozice soudce má být vrcholem právnické kariéry. Podpoříme prostupnost právnických profesí při obsazování postu soudců.
11) Chceme obnovit diskusi o časově omezeném mandátu soudních funkcionářů a jeho délce.
12) Změníme výběr přísedících. Půjde o náhodný výběr z voličských seznamů pro konkrétní případ. Výkon funkce bude povinný, nejvýše však dvakrát za život. Vyloučeni budou lidé nemocní a trestaní. Náhodný výběr zajistí zastoupení všech skupin společnosti a mezi soudcem a přísedícím se nevytvoří bližší vztah. Přísedící tak nebude ve vleku soudce.
13) Přiměřeně navýšíme odměny advokátů ex offo.
14) Zamezíme jakýmkoli průlomům do mlčenlivosti advokáta.


Trestní právo
15) Jsme pro větší využití alternativních trestů u méně závažných trestných činů.
16) Narovnáme trestní sazby - není možné za hospodářské trestné činy ukládat tresty srovnatelné s tresty za vraždu.
17) Omezíme automatické nasazování odposlechů a sledování soukromí často nevinných osob bez souvislosti s trestní kauzou.
18) Osobám, kterým bylo uděleno státní občanství ČR, a kteří následně odjedou bojovat do zahraničí za islamisty nebo se dopustí teroristického útoku, je třeba státní občanství odebrat, byť za cenu změny Ústavy.


Civilní právo procesní
19) Zlevníme exekuční řízení. Exekuční činnost je výkonem veřejné moci. Stát by tedy za ni neměl účtovat DPH, čímž zásadně uleví dlužníkům, kteří hradí náklady spojené s exekucemi. Novelou vládního nařízení snížíme pevnou část zákonného úroku z prodlení na polovinu (tj. na 4 % p.a.).
20) Jsme zásadně proti zavedení institutu skupinových žalob v jejich široké podobě, jako zneužitelnému politickému nástroji nestátních neziskových organizací v boji s údajnou diskriminací.  

ZDRAVOTNICTVÍ
Podpora léčení příčin, nejen řešení následků. U pacienta i u zdravotnického systému.
1) Základní zdravotní péči budeme garantovat jako dostupnou a bezplatnou pro všechny občany. Zachováme princip mezigenerační solidarity, jakož i solidarity zdravých s nemocnými.
2) Budeme dbát na posílení role nás občanů v péči o své zdraví a zároveň se zasadíme o garanci státu nad kvalitou poskytované péče a zaváděním nových vyšetřovacích a léčebných metod a prostředků. Rovněž posílíme roli preventivní medicíny jako nejúčinnějšího prostředku v boji s nemocemi.


Lékaři a zdravotnický personál
3) Podpoříme práci zdravotních sester jako hlavního pilíře péče o pacienty. Uvědomujeme si, že především na zdravotních sestrách leží největší tíha zdravotní péče a to v kterékoliv oblasti. Zdravotní sestřičky musejí být „vráceny" pacientům, prestiž jejich profese musí být posílena nikoliv návaly byrokracie nebo povinným vysokoškolským vzděláním, ale skutečnou možností nám pacientům pomáhat, mít na nás čas a zároveň mít čas na sebe a svoji rodinu. Systém vzdělávání zdravotních sester a laborantů vrátíme k původnímu systému středoškolského vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou tak, aby po maturitě a jednoroční praxi ve zdravotnickém zařízení byli zdravotní setra, zdravotní bratr nebo laborant plně kvalifikováni. To nebrání dalšímu dobrovolnému vysokoškolskému vzdělávání zdravotních sester a laborantů.
4) Vážíme si práce lékařek a lékařů, zjednodušíme jejich nástup do lékařské praxe rozšířením nabídky rezidenčních míst pro čerstvé absolventy lékařských fakult. V oblasti vzdělávání podstatným způsobem urychlíme postgraduální vzdělávání tak, aby bylo prostupné, srozumitelné a hlavně kratší.
5) Zasadíme se o větší atraktivitu práce žen ve zdravotnictví umožněním kratších úvazků a podporou „24 hodinových školkových zařízení" do našich nemocnic s cílem omezit odchody žen po mateřské dovolené ze směnných provozů.


Primární péče, menší zdravotnická zařízení
6) Dále posílíme primární péči, tedy praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost. Především zjednodušíme přechod a přípravu na výše uvedené obory pro kvalifikované lékaře některých dalších klinických oborů. Jde především o všechny obory vnitřního lékařství, pediatrie, pracovního lékařství, lékaře s kvalifikací anesteziologie a resuscitace, lékaře záchranných složek, intenzivní medicíny, atd., kteří po splnění určité praxe (pět let po atestaci plus získání Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory) mohli rovnou přejít do oboru praktický lékař pro dospělé či (u pediatrů) praktický lékař pro děti a dorost.
7) Budeme podporovat i menší nemocniční zařízení, neboť i ta mají při splnění základních odborných, personálních a věcných podmínek právo na samostatnou existenci. Ne každý a s každou diagnózou může a má být léčen ve fakultní nemocnici.


Zdravotní pojištění
8) V oblasti zdravotního pojištění, budeme garantovat stávající model „zdravotní daně", protože o zdravotním pojištění nelze mluvit, včetně povinného „zastropování" individuálních nákladů na poskytovanou péči jako ochranu dostupnosti zdravotní péče pro všechny.
9) Zachováme existenci více zdravotních pojišťoven, přičemž jejich vzájemnou konkurenci v boji o nás pojištěnce podpoříme možností slev na části pojistného v případě dodržování zdravého životního stylu (nekuřáctví, absence alkoholismu, nepřítomnost obezity, dodržování systému nastavené prevence a podobně). Státní pojištěnce (především důchodci, matky na mateřské dovolené a podobně), kteří neplatí zdravotní pojištění, budeme motivovat pomocí slev (bonusů) při úhradě doplatků za léky či vitamíny, lázně a další ze zdravotního pojištění nehrazenou péči.
10) Umožníme komerční připojištění zdravotní péče. Tedy připojištění na nadstandard, nehrazený zdravotnický materiál, léčivý prostředek s doplatkem, případně zdravotním pojištěním nehrazenou ale uznanou léčebnou metodu či lázeňskou, rehabilitační, stomatologickou či podobnou péči.
11) Zavedeme možnost státem daňově zvýhodněného komerčního spoření na dlouhodobou zdravotně-sociální péči, jakou je pobyt v různých ústavech následné péče či ošetřovatelských domovech.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chceme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem.


Veřejný zájem
1) V ochraně přírody budeme respektovat veřejný zájem na ochraně přírody jako každý jiný veřejný zájem, kdy jeden nebude automaticky nadřazen druhému.
2) O veřejném zájmu budou rozhodovat zejména nositelé konkrétních odpovědností, kteří jsou voleni veřejností ve volbách. Nikým nevolené a daně neplatící spolky a neziskové organizace omezíme ve správních řízeních.
3) Budeme prosazovat spolupráci ochrany přírody s praktickými zemědělci a lesníky.
4) Budeme podporovat snižování emisí v oblastech, kde je to racionální technicky schůdné a ekonomické. Nebudeme se zavazovat k nesplnitelným kvótám na produkci CO2 a nepodpoříme antifosilní zákon.
5) Budeme prosazovat suverenitu ČR v oblasti sestavy vlastního „energetického mixu", který zajistí našim občanům dostatek energie za rozumné ceny a nebude poplatným žádným ideologiím.

Zákony, dotace
6) Zastavíme dotační podporu biopaliv a zamezíme přimíchávání biosložky do pohonných hmot.
7) Zastavíme státní podpory a dotace pro neziskové organizace, u kterých je evidentní, že v ochraně přírody podporují ideologie neslučitelné s reálnými potřebami našich občanů a přírodními zákonitostmi. V ochraně přírody budeme podporovat odbornost, ne ideologie.

Voda, emise, energetika
8) Budeme podporovat opatření, které povede k udržení vody v krajině, v půdě i v lesích. Za tím účelem budeme podporovat obnovení historických vodních děl a v případě potřeby budeme budovat i díla nová.
9) Budeme podporovat infrastrukturu v procesu čištění odpadních vod a vytvářet podmínky, aby vodní zdroje pro průmysl byly využívány efektivně a racionálně.

Odpady
10) Vše je v podstatě recyklovatelné a znovupoužitelné. Chceme tímto způsobem hledat a nalézat ekologická a ekonomická řešení i v oblasti nakládání s našimi komunálními a obalovými odpady.
11) V návaznosti na dlouholetý a funkční český systém nakládání s komunálními odpady chceme tento systém dále rozvíjet a nikoliv vymýšlet jiná, ekonomicky nákladná a komplikující řešení.
12) Urychlíme proces řešení starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst s důslednou kontrolou účinnosti prováděných sanací.
13) Chceme zamezit nekontrolovanému a ilegálnímu ukládání nebezpečných odpadů typu kontaminovaných popílku, kalů z čistíren odpadních vod v prostředí.
14) Budeme podporovat české výrobky - mimo jiné z důvodu menší ekologické zátěže pro jejich dopravu


Lesnictví
15) Jsme proti privatizaci Lesů ČR. V zákoně o lesích zůstane ustanovení o nezcizitelnosti lesů v majetku státu. U Lesů ČR budeme klást důraz na podporu ostatních funkcí lesa, jako jsou funkce klimatické, hydrologické, půdoochranné, ale i rekreační. Považujeme to za přímou a výlučnou odpovědnost státu.
16) V lesích zastavíme holoseče. V pěstování lesa budeme podporovat druhovou rozmanitost vysazovaných druhů dřevin s respektováním jejich přirozených ekologických nároků. Omezíme výsadbu smrku ztepilého. Zasadíme se o snížení stavů spárkaté zvěře, která v lesích působí nadměrné škody na vysazených dřevinách.
17) Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci v lesích, to budou dělat lesníci.
18) Změníme vyhlášku na kácení dřevin rostoucí mimo les. Majitel pozemku si sám rozhodne, zda na vlastním pozemku pokácí svůj vlastní strom nebo nikoli (nikdo jiný o tom rozhodovat nebude).
19) Budeme nadále prosazovat volný vstup veřejnosti do lesů. Nepřipustíme omezení z důvodů ekologických, majetkových či jiných. Rizika a následky ponese vždy jen návštěvník lesa, nikoli majitel a správce.

Chovatelství
20) Budeme podporovat návrat dobytka na pastviny a místo agrochemikálií větší využívání statkových hnojiv. Na polích a zemědělských plochách budeme podporovat zadržení vody v krajině, protierozní opatření, návrat organické hmoty do půdy, budování remízků, větrolamů, neprodukčních zelených pásů, rozdělení obřích lánů do menších celků a zvyšování biodiverzity.
21) Podpoříme včelaře a včelařství především omezením bezohledného používání chemických postřiků, zejména řepky.

Chráněná území
22) Budeme podporovat aktivní ochranu přírody v současných chráněných oblastech a národních parcích, nové národní parky vyhlašovat nebudeme.
23) Do národních parků vrátíme povinná ustanovení o ochraně lesa proti škůdcům a povinnosti vysazování nových stromů. Toto bude platit na celém území národních parků, mimo první zóny, tak jak tomu bylo až do roku 2018.

Bohatství vzniká z práce

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoli regulacemi, dotacemi a přerozdělováním. Daně mají být nízké a přehledné. Zrušíme zbytečné a nefunkční či vyloženě nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě a radikálně snižovat výdaje státu.


Např.
 • Zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme.
 • Snížíme zdanění práce. Za všech okolností se musí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky.
 • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo a jejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, když selže vše ostatní.
 • Zrušíme dotace ze státního rozpočtu pro politické neziskovky.
 • Zastavíme dotace velkým korporacím.
 • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
 • Budeme podporovat české firmy doma i v zahraničí.
 • Naší prioritou ve výdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří pro tuto republiku pracovali.
ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Jednoduchý daňový systém, zvýšení produktivity práce prostřednictvím omezení byrokracie. Prosazujeme zachování koruny a zastavení přebujelého systému dotací.


Daně, zákony
1) Lidé tu nejsou pro stát, ale stát je pro lidi. Proto požadujeme co nejméně úředníků, úřadů, zákonů a regulace. Stát má zbytečně moc agendy a zasahuje i tam, kde není třeba.
2) Preferujeme malý počet dobře placených úředníků nad velkým počtem špatně placených.
3) Budeme navrhovat zákony týkající se ekonomické oblasti tak, aby byly stručné, jasné, přehledné. Na každou jednotlivost není třeba zákon.
4) Požadujeme od daní, aby byly snadno pochopitelné pro každého. Jakmile je třeba daňových poradců, je systém špatný. Daň nesmí být trestem za úspěch.
5) Odmítáme nevědecké bludy, že čím vyšší jsou daně, tím větší má stát příjmy. Vyšší daně většinou odradí lidi od práce.
6) Odmítáme, aby cílem státu bylo maximalizovat inkaso daní. Cílem státu je, aby se občané měli dobře. Ti se budou mít dobře, když je stát nebude odírat. Proto preferujeme nízké daně před vysokými. Nezvýšíme žádné daně. Nikdy.


Česká koruna
7) Požadujeme zachování české koruny. Koruna je pro ČR užitečná. V ekonomikách jako Řecko nebo Itálie vidíme neblahé dopady zavedení eura.


Vyšší mzdy
8) Za problém české ekonomiky považujeme nízké mzdy. Řešení nízkých mezd však není v administrativním zvýšení, nýbrž ve zvýšení produktivity práce.
9) Produktivitu práce chceme zvýšit skrze snížení byrokracie i daní.


Snižování výdajů
10) Budeme se zaměřovat na snižování výdajů namísto zvyšování daní.
11) Preferujeme nepřímé daně nad přímými, protože méně demotivují od práce a podnikání.
12) Stát má lidem sloužit a nikoli je zadlužovat. Hospodařit s deficitem státního rozpočtu by mělo být naprosto výjimečné třeba v hluboké ekonomické krizi, při povodních velkého rozsahu a podobně.
13) Vycházíme z předpokladu, že podnikatel a živnostník ekonomice pomáhá, nikoli z předpokladu, že podnikatel a živnostník je zloděj.


Omezení dotací
14) Odmítáme dotace, protože pokřivují trh. Není normální čerpat dávky a dotace, normální je pracovat či podnikat. Bohatství vzniká z práce.
15) Odmítáme výběrové přerozdělování, veřejné výdaje mají sloužit co největšímu počtu občanů. Proto typickou oblastní, kde stát má investovat, je infrastruktura – například dálnice.

PRŮMYSL A OBCHOD
Zdravý rozum. Podpora českých firem.


1) Podpora českých firem doma i v zahraničí.
• Naším hlavním cílem je podpora českých podnikatelů na domácím i na zahraničních trzích především vytvářením takových podmínek, kdy se bude zvyšovat jejich konkurenceschopnost i v dnešním hospodářském světě, pokřiveném různými nesmyslnými dotacemi a subvencemi.
• Hájíme myšlenku, že středně velké firmy s českým kapitálem drží naše hospodářství a zajišťují jeho stabilitu.
• Ukončíme programy poskytování státních pobídek a daňových úlev pro nově příchozí zahraniční společnosti. Namísto toho budeme zlepšovat podnikatelské prostředí pro všechny podniky, podnikatele a živnostníky, a to především snižováním daňové zátěže a rušením zbytečných regulací.


2) Prosadíme zásadní snížení daní a především snížení daně z práce.
• Legální práce a zaměstnávání se musí vyplatit. Vysokým zdaněním stát demotivuje zaměstnance i podnikatele a zpomaluje ekonomiku. Zároveň tak vzniká snaha obcházet platné zákony. Výše zdanění práce v České republice je pro nás nepřijatelná. Ze zemí OECD patříme mezi státy s nejvyšším zdaněním práce, v roce 2018 jen v šesti zemích OECD bylo vyšší zdanění práce než v České republice.
• Odstraníme fiktivní superhrubou mzdu, zaměstnanec musí vědět, kolik je skutečně odváděno státu za jeho práci. Dnešní odvody zaměstnavatele, které se zdánlivě zaměstnance netýkají, zásadně ovlivňují výši čisté mzdy zaměstnance.


3) Prosadíme přehlednost a jednoduchost zákonů a daňových povinností.
• Zákony musí být pro všechny jednoduché a pochopitelné. To samé se týká daňového přiznání a souvisejících úkonů. Zrušíme systém výjimek i odkazů napříč různými zákony a dalšími předpisy. Podnikatel si musí být schopen vypracovat daňové přiznání sám, aniž by využíval a platil poradce či specialistu, musí mít možnost se v problematice orientovat.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele zavedeme jednu paušální výši nákladů.
• Zrušíme EET.
• Zásadně nesouhlasíme se skrytým vyváděním nezdaněných zisků z České republiky. Je pro nás nepřijatelné, aby nadnárodní technologický gigant, jehož roční tržby se na našem území odhadují minimálně na 4 miliardy korun, odvedl v Čechách daň necelých 9 milionů korun, zatímco daňová správa šikanuje menší české podnikatele.


4) Odstraníme bariéry na trhu práce.
• Prosadíme zrušení minimální mzdy. Z praxe je zřejmé, že minimální mzda paradoxně omezuje možnost zaměstnat ty nejzranitelnější skupiny populace. Důsledkem je, že zaměstnavatel nahradí pracovní sílu jiným způsobem – např. zakoupením techniky namísto vytvoření pracovního místa a pracovní síla je tím následně nezaměstnatelná.
• Výše mzdy musí být vždy projevem svobodné vůle a dohody, na základě potřeb a přání zaměstnance i zaměstnavatele.
• Provedeme revizi zákoníku práce s cílem zvýšení smluvní volnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V dnešní době řešíme nedostatek pracovní síly na českém trhu. V období minimální nezaměstnanosti.
• U mnoha zaměstnavatelů je trendem zaměstnávat spíše mladší zaměstnance a zbavovat se starších pracovníků. Stále více lidí v důchodovém věku by ale chtělo i nadále pracovat a předávat své životní a pracovní zkušenosti, zvýšit svůj příjem, ale v neposlední řadě se i společensky začlenit a být potřební. Tuto, mnohdy vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, chceme povzbudit osvobozením od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození chceme pro zaměstnance od dosažení 60 let věku, pokud měli účast na zdravotním a sociálním pojištění alespoň 35 let. Zároveň chceme motivovat i jejich zaměstnavatele snížením zátěže jejich odvodů z mezd zrušením povinnosti odvodu za zdravotní pojištění při jejich zaměstnávání.
• V celkovém důsledku se aktivní zaměstnanci v důchodovém věku vyplatí i státnímu rozpočtu, neboť aktivní důchodce zajistí dodatečné výnosy oproti stavu, kdy pobírá pouze starobní důchod.
• Na některé pozice – především na jednoduché manuální práce – podnikatelé nejsou schopni sehnat pracovní sílu v České republice. Umožníme navýšit kvóty do rozumné výše pro zahraniční pracovníky z bezpečných zemí podle aktuální poptávky na trhu práce, kteří budou mít šanci získat v krátké době pracovní povolení. Na druhou stranu zpřísníme kontrolu pracovních agentur, aby nedocházelo k obcházení platných zákonů.


5) Digitalizace nesmí znamenat digitální buzerování občanů a firem.
• V České republice se do eGovernmentu již investovalo hodně energie a financí. Vznikly některé kvalitní systémy a registry. Je načase věnovat energii do jejich propojení a využití pro prospěch občanů a firem (například zamezit neustálému dokladování faktů, které státní úřady již od občana/firmy 100x mají), nikoli vytváření dalších.
• Zachováme dobrovolnost občanů a firem u státních elektronických „novinek".


6) Zajistíme, aby Česká republika byla energeticky plně soběstačná.
• Ideologii (a výkřiky různých zájmových uskupení) musí v energetice nahradit racionalita, fyzika a ekonomická udržitelnost.
• Ochrana zájmů české energetiky a maximální míra jejího rozvoje nezávisle na snahách okolních zemí musí mít jasnou oporu v legislativě (Energetický zákon).
• Další rozvoj jaderné energetiky je pro zemi parametrů ČR klíčový.
• Rozumné využití obnovitelných zdrojů a odsířených uhelných elektráren musí klást důraz na respektování možností přenosové sítě. Hlavními principy musí být rozmanitost a vyváženost.
• Energetický trh je dnes pokřiven existencí dotací do obnovitelných zdrojů, které by bez dotací nebyly konkurenceschopné. Tyto dotace hradí spotřebitel v rámci platby za energie i v rámci výdajů ze státního rozpočtu. Zastavíme zvýhodňování tzv. obnovitelných zdrojů na úkor jiných ekologických zdrojů, jako je například jaderná energie. Cena elektrické energie pro spotřebitele musí být férová a tržní.
• Klíčová je pro nás koncová cena energií pro uživatele.

7) Zamezíme neproduktivnímu čerpání z veřejných zdrojů (EU i státní rozpočet).
• Ukončíme plýtvání finančních prostředků na financování politických neziskových subjektů a ušetřené prostředky využijeme na rozvoj naší země.

8) Podpoříme rozmanitost zahraničního obchodu vytvořením vhodných podmínek pro naše vývozce, nechceme být jen montovnou Evropy.
• Česká ekonomika je exportně orientovaná a zahraniční obchod v ní hraje velmi významnou roli. Budeme prosazovat proexportní politiku, která povede ke geografické i komoditní rozmanitosti našeho zahraničního obchodu.
• Měnový kurz hraje významnou roli v každé ekonomice. Jeho změny mají vliv na ekonomický růst země a její mezinárodní konkurenceschopnost. Mnohdy je též využíván jako nástroj obchodní politiky. Přijetím eura bychom ztratili kontrolu nad měnovým kurzem, a i proto jsme pro zachování české koruny. Jsme proti přijetí eura.
• Veřejné instituce jsou od toho, aby podporovaly naše vývozce, proto budeme efektivně koordinovat činnost všech veřejných institucí do podoby progresivní a důsledné politické a ekonomické diplomacie, která povede k vybudování vzájemně přínosných mezinárodních vztahů a větším výkonům našeho zahraničního obchodu. Tím mimo jiné přispějeme k tomu, abychom se vrátili na tradiční trhy, kde má naše země historicky dobré jméno.
• Spojíme CzechInvest a CzechTrade do jedné organizace, abychom dosáhli lepšího řízení a provázanosti.
• Náš zahraniční obchod si zaslouží podporu, proto budeme více podporovat systém financování proexportních aktivit a optimalizujeme vztahy mezi Českou exportní bankou a Exportní garanční a pojišťovací společností. Zasadíme se o to, aby došlo k jejich sloučení.

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI
Podpoříme třetí dítě do rodiny.
1) Sociální politika Trikolóry je zaměřena především na podporu rodin s dětmi a jejich soudržnosti, na občany, kteří jsou již ve starobním důchodu, a také na občany, kteří nejsou schopni si v důsledku svého zdravotního stavu zajistit vlastní prací dostatek finančních prostředků pro sebe a svoje rodiny.
2) Důsledně trváme na definici manželství jako svazku muže a ženy. Rodinu tvoří otec a matka, jejich děti a případně prarodiče či další příbuzní.
3) Na dítě v rodině je potřeba se dívat jako na kapitál, nikoliv jako na objekt sociální péče. Rodina je předpokladem svobodné a funkční společnosti. Je zprostředkujícím článkem mezi jednotlivcem a státem. Rodina představuje „soukromé řešení veřejných problémů" a všude tam, kde veřejné instituce přejímají její úkoly, je takové řešení na jedné straně dražší, na druhé straně méně pružné, a především méně lidské.
4) Naše řešení podpory rodin vychází z těchto skutečností:
• Nepříznivý demografický vývoj mohou zvrátit jen vícečetné rodiny, přičemž ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími, a proto budeme takové rodiny cíleně podporovat.
• Podle závěrů důchodové komise z roku 2017 odvede ekonomicky aktivní rodina s dětmi, oproti ekonomicky aktivní rodině bez dětí, za životní cyklus do státního rozpočtu o 3,5 milionu korun více na každé dítě, které vychová.
• V porovnání s tím nás integrační systém pro cizince stojí 1,7 mil. korun na jednoho cizince (migranta), oproti tomu náklady na rodinu se třetím a dalším dítětem činí 200 000 až 300 000 korun, přičemž investice do dětí je v podstatě bezriziková.

Podpora rodin s dětmi
5) Ponecháme rodinám jejich peníze.
• Snížíme daňové břemeno, aby rodina měla možnost ponechat si co největší část toho, co si vydělá. Příčinou chudnutí ekonomicky aktivních rodin (tj. těch, kde živitel/é pracuje/pracují) není nízký příjem, ale vysoké daně. Co ponecháme rodinám, to ušetříme na sociálním státu. Snížením daňové zátěže umožníme pracujícím lidem v produktivním věku vytvořit si navíc zdroje na dobu stáří. Nižší daně – větší bohatství.


6) Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává.
7) Rodiče, které vychovávají vlastní čtyři a více dětí, a neberou žádné dávky, osvobodíme od daně z příjmu.
8) Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky.
• Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.


9) Zajistíme úhradu zdravotního i sociálního pojištění pro jednoho z rodičů při péči o dítě do deseti let v případě péče o tři a více dětí, bude-li druhý z rodičů výdělečně činný.
10) Vrátíme porodné všem maminkám – vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče.
11) Budeme podporovat především osvojování dětí a v krajním případě dlouhodobou pěstounskou péči před krátkodobou. Krátkodobá pěstounská péče není efektivní, jedná se spíše o výdělečnou činnost nezohledňující potřeby dětí.
12) Usnadníme zřizování firemních školek.
• Umožníme zaměstnavatelům zřizovat firemní školky nikoliv jako vzdělávací zařízení, ale jako místo otevřené ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon tím, že zjednodušíme legislativu, která usnadní vznik takových zařízení.


Sociální zabezpečení
13) Provedeme revizi sociálních dávek vedoucí ke zjednodušení a zabránění jejich zneužívání.
14) Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.
15) Zabráníme zneužívání příspěvků na bydlení
• Výši příspěvku nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v konkrétní obci a městě.


16) Posílíme vzájemnou propojenost úřadů spadajících pod správu ministerstvo práce a sociálních věcí a jejich efektivní komunikaci


Důchody, péče o seniory a osoby závislé na péči
17) Umožníme přispívat rodičům či prarodičům na důchod.
• Umožníme posílat 1 % ze svých příjmů rodičům či prarodičům, kteří jsou v penzi, jako příspěvek na důchod.


18) Budeme garantovat fixní výši minimálního důchodu.
19) Pečujícím osobám zajistíme takovou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké.
20) Stanovíme příspěvěk rodinných příslušníků na příbuzné, kteří budou umístěni v domovech pro seniory a jiných pobytových sociálních zařízeních.
21) Zvýšíme výši příspěvku na péči pro lidi, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.
22) Zajistíme důstojné mzdy pracovníkům v sociálních službách.
23) Zajistíme dostatek finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb a pro osoby závislé na péči.
24) Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.


Podpora osob se zdravotním postižením
25) Změníme způsob posuzování zdravotního stavu pro různé kompenzace zdravotního postižení a zajistíme, aby občané nečekali dlouhé měsíce, než je jim poskytnuta nezbytná pomoc.
26) Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. Formou daňových bonusů daňově zvýhodníme zaměstnavatele, kteří na volném trhu práce zaměstnají osoby se zdravotním postižením.

FINANCE
Bohatství národa je součtem bohatství jednotlivců.


Veřejné rozpočty
1) V oblasti veřejných rozpočtů se vrátíme k rozpočtové zodpovědnosti s cílem nezatěžovat budoucí generace našimi současnými dluhy. Budeme prosazovat pravidlo, že v období ekonomického růstu mají vznikat vyrovnané, případně přebytkové rozpočty.

• Zvýšíme adresnost sociálních dávek, zjednodušíme daňový systém, snížíme daňovou zátěž firem i domácností, snížíme majetkové daně. Zabráníme častým změnám daňových zákonů.
• Snížíme daně sociálně slabším skupinám obyvatelstva zvýšením částky příjmu, ze které se daň z příjmu vůbec neplatí (v ČR i přes inflaci mnoho let zamraženo na stejné úrovni). Zároveň snížíme daně i bohatším obyvatelům zrušením Kalouskovy daně (7 % příplatek solidární daně).
• Zasadíme se o zrušení EET.
• Zrušíme daně z úroků obyvatelstva i firem.
• Zlevníme potraviny snížením sazby DPH 15 % na 10 %.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele rozšíříme možnost placení daní paušálem sjednocením výdajů pro všechny skupiny na 80 % a do výše výdajů 1 mil. Kč.
• Zavedeme úpravy sociálního systému tak, aby se lidem vyplatilo pracovat, a zamezíme zneužívání sociálního systému.
• Změníme název tzv. sociálního „pojištění" a zdravotního „pojištění" na terminologicky odpovídající sociální a zdravotní daň, tyto daně snížíme.
• Naší prioritou bude zajištění důstojného stáří. Odpovědným hospodařením v období ekonomického růstu vytvoříme prostředky pro budoucí výplatu penzí.
• Snížíme „zastropování" zdravotní a sociální daně, aby toto opatření nebylo výhodné jen pro nejbohatší, ale aby se vyplatilo i střední třídě. Například zrušíme platby sociální a zdravotní daně u ročních odměn vyplácených zaměstnancům.


Bezpečnost, regulace, mezinárodní souvislosti
2) Finančně zabezpečíme fungování vnitřní a vnější bezpečnosti.
• Finančně podpoříme smysluplná opatření boje proti nelegální masové migraci.

3) Odstraníme nesmyslné regulace, které omezují osobní svobodu jednotlivce.
• Zjednodušíme zákoník práce.


4) Zastavíme zásahy státu a EU do hospodářství a navrhneme kroky vedoucí k odstranění dříve přijatých, mnohdy nadbytečných opatření.
• Omezíme počet operačních programů financovaných z fondů EU, optimálně na dva, a to sociální (především pak na výstavbu zařízení pro starší lidi) a program zabezpečující výstavbu a rekonstrukci liniových staveb.
• Vytvoříme podmínky, které efektivně a tržně-konformně zabrání vývozu zisků do zahraničí, například prostřednictvím podpory reinvestic formou započítávání investic v předem stanovené výši do daňových základů.


Energetická soběstačnost
5) Budeme bránit vícezdrojovou energetickou soustavu.
• Budeme prosazovat energetickou soběstačnost. Jadernou energii považuje za nejefektivnější, budeme podporovat investice do nových bloků a případnou dostavbu Temelínu a rekonstrukci Dukovan.
• Budeme vyjednávat s Německem, aby se finančně podílelo na technických stavbách (transformačních stanic) se snahou minimalizovat rizika z případných blackoutů, které mohou přijít díky jejich nezodpovědné energetické politice.


Podpora výstavby
6) Podpoříme bytovou výstavbu na nabídkové straně.
• Zavedeme opatření, která povedou ke snížení cen bytů, nebo aspoň k zastavení jejich růstu tím, že podpoříme opatření na nabídkové straně bytové výstavby mimo jiné snížením vlivu negativních zájmových skupin (památkářů, zelených ekoteroristů a různých účelových neziskových organizací).
• Zefektivníme proces získávání stavebního povolení např. snížením počtu subjektů, které zasahují do stavebního řízení, a přeneseme stavební řízení do jednoho úřadu.
• Zrušíme daně z převodu nemovitosti.
• Zachováme individuální odpovědnost jednotlivců při zabezpečování bydlení.
• Převezmeme pozitivní zkušenosti z nejlepších zemí dle Doing Business Index pro oblast povolování staveb.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINY, MYSLIVCI A RYBÁŘI
Soběstačnost při výrobě potravin


Zemědělská půda je národní bohatství
1) Chceme chránit půdu a přírodní zdroje.
• Půda je prioritní výrobní prostředek. Zamezíme další degradaci a prosadíme větší ochranu půdy nejen přes novelu příslušných zákonů, ale zároveň úpravou dotačních podmínek a podmínek hospodaření na zemědělské půdě a zároveň budeme klást důraz na minimalizaci záboru nejkvalitnějších půd výstavbou změnou zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.
• Zemědělskou půdu musíme zúrodňovat a to zajistíme jen hospodařením na ní, s vyváženou živočišnou výrobou. Podpory na plochu podmíníme chovem hospodářských zvířat k tvorbě organické hmoty v půdě a zvyšování úrodnosti půdy

Zemědělství
2) Chceme soběstačnost nebo přesněji rovnováhu mezi domácí produkcí a spotřebou potravin.
3) Chceme zvýšení podílů tuzemských potravin ve velkých řetězcích.
4) Otevřeme diskusi o regulaci a omezování přípravků na ochranu rostlin, což nyní silně zasahuje rostlinnou výrobu.
5) Podporujeme malé, střední i velké agropodniky. Všechny mají v ČR své místo a význam.
6) Bez dotací se v současném stavu EU naše zemědělství neobejde. Budeme však vždy prosazovat systémový a jednoduchý způsob dotování (na hektar; na zvíře), nikoli adresné dotace pro vyvolené.
• Chceme sjednocení plateb (nyní Holandsko 393 eur/ha, Česká republika 234 eur/ha).
• Dotace poskytovat jen těm, kteří tvoří tržby (32 tis. žadatelů o dotace, ale jen 1 850 z nich tvoří více než 80 % produkce).
• Vyšší část dotací z I. pilíře směrovat na citlivé sektory cca 25 % (zelenina, ovoce, brambory a hospodářská zvířata).

7) Budeme podporovat včelařství, jednu z tradic naší země. Chceme soběstačnost ve výrobě medu.
8) Budeme podporovat využívání odpadů a zemědělských produktů v ekonomice.
9) Zavedeme systém pojištění těžko předvídatelných rizik (sucho, extrémní cenové výkyvy – zhroucení trhů).


Potravinářství
10) Podporujeme výrobu a spotřebu regionálních a místních potravin. Označení českou státní vlajkou jen potraviny, které obsahují 100 % české suroviny.
• Krmiva z domácí produkce.
• Zvířata odchovaná v českých provozech.
• Zvířata poražená a zpracována v domácích provozech.
• Výrobky zabaleny v českých zpracovatelských provozech.


Myslivost a rybářství
11) Podpoříme Myslivost jako součást kulturního dědictví, spolkovou aktivitu. Zamezíme pokusům o znemožnění držení zbraní občany. Jsme národ rybářů a rybářství budeme podporovat.
12) Ochráníme zemědělce a rybáře před stále většími škodami způsobenými rostoucím počtem absolutně chráněných predátorů.


Vodní hospodářství
13) Realizace a podpora výstavby retenčních a vodních nádrží za účelem zvýšení vodních ploch, což ovšem v první řadě znamená odbahnit stávající rybniční soustavu a zachránit lesy.
14) Chceme zlepšení hospodaření se srážkovými vodami u domácností, průmyslových podniků, v zemědělství a na veřejných prostranstvích. Zákonem stanovíme povinnost budovat vodě prostupné odstavné plochy a parkoviště u veškeré výstavby.
15) Podpoříme řešení erozí a vsakování do půdy moderním hospodařením na bázi precizního zemědělství, nikoli nesmyslným zatravňováním vedoucím k nulové produkci.


Zlepšit informovanost nezemědělské veřejnosti
16) Zvýšíme prestiž a budování dobrého jména zemědělství – budeme veřejnosti vysvětlovat, že jde o moderní obor, který se stále vyvíjí a využívá špičkových technologií. Potraviny nerostou v regálech supermarketů. Dobří zemědělci, za kterými stojíme, se nesnaží vytěžit z půdy maximum, ale hledají vhodné postupy, jak udržet kvalitu půdní úrodnosti a zároveň zajistit ekonomický chod farmy. Strategický význam zemědělců (v roce 2050 cca 10 mld. obyvatel a méně než 0,15 ha na obyvatele planety a 3 až 4 krát vyšší růst střední třídy obyvatelstva, kteří si potraviny budou chtít koupit).
17) Zajistíme dostatečný prostor zemědělským odborníkům, aby mohli vysvětlovat fakta a omezovat tím vliv neodborných ekologistických aktivistů na zemědělskou činnost. Budeme naše obyvatelstvo informovat o reálném stavu využívaní ochranných chemických prostředků a průmyslových hnojiv.

České zájmy na prvním místě

Demokracie je národní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté a lobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes v největším ohrožení za posledních 30 let. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak jako to dělá Maďarsko a Polsko).


Např.
 • Vrátíme náš vztah k EU před Lisabon. Český parlament nesmí být jen podřízeným orgánem schvalující zákony napsané někde jinde.
 • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.
 • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.
 • Zrušíme desítky úřadů (nejen ombudsmana).
 • Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.
 • Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působící v našem „neziskovém“ sektoru.
 • Naší měnou zůstane česká koruna.
 • Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.
OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY
Budeme bránit svoji zemi

Armáda České republiky
1) Základním smyslem existence armády bude obrana území České republiky vlastními silami.
2) Armádu nebudeme budovat ani zneužívat jako expediční vojsko. Stavíme se proti nasazení v zemích, kde to nedává smysl nebo kde jejich působení odporuje českým národním zájmům. Nebudeme podporovat sny některých států o revizi postkoloniálního uspořádání světa vojenskými prostředky.

Obranná politika, NATO
3) Hájíme základní princip, že obranyschopnost České republiky není dána silou jejích obranných sil a prostředků, ale je podmíněna pěstováním nejhlubšího občanského přesvědčení o loajalitě k našemu území, k ochotě a občanské a vlastenecké připravenosti hájit svobodu, nezávislost a civilizační hodnoty naší země.
4) Obrannou politiku budeme tvořit v nejtěsnější koordinaci s naší zahraniční politikou. Obrana našeho území je podmíněna aktivním budováním přátelských a mírumilovných vztahů nejen s přímými sousedními státy, ale i se státy, se kterými Česká republika hranice nemá.
5) V mezinárodním prostředí bude naše obrana stát na pilíři kolektivní obrany států v rámci aliance NATO. Dodržování českých spojeneckých závazků k NATO však chápeme i jako naši aktivní účast na nutné reformě této aliance.
6) Naprosto nepřijatelná je pro nás snaha EU, Francie a Německa vytvořit evropskou armádu. K blokování tohoto plánu využijeme všech našich sil a budeme se podílet na formování koalice evropských států, které tuto iniciativu také odmítají.
7) Budeme usilovat o mnohem aktivnější mezinárodní spolupráci s dalšími zeměmi našeho regionu, ke kterým máme kulturně i historicky blízko.

Rozpočet a akvizice
8) Hlásíme se k závazku dosažení 2% podílu obranných výdajů na hrubém domácím produktu od roku 2024 a na stabilizaci výdajů na této úrovni i v dalších letech, bude-li to vzhledem ke stavu modernizace a udržování armády účelné.
9) Ministerstvo obrany musí vždy jednat transparentně. Zasadíme se o nastavení a dodržování pravidel pro provádění čistých a rovných průzkumů trhu a transparentní komunikaci s dodavateli.
10) Český obranný průmysl nepotřebuje ochranářská opatření, ale naopak jasně vykolíkované a rovné hřiště. Podpoříme české výrobce s jejich mezinárodně uznávanou kvalitou.
11) Strategické obranné akvizice musíme umět využít ve prospěch zahraniční politiky. Strategické nákupy nám musí přinášet mnohem vyšší přidanou hodnotu v oblastech průmyslové spolupráce a vzdělávání.
12) Státní podniky a příspěvkové organizace nejsou od toho, aby suplovaly soukromý sektor. Provedeme audit státních podniků a státních příspěvkových organizací založených, resp. zřízených Ministerstvem obrany a prověříme jejich hospodaření.

Lidské zdroje
13) Podporujeme nárůst počtu vojáků z povolání. Kvalitu a počet vojáků z povolání však nezvýší snižování laťky pro vstup do armády, ale naopak zvýšení její prestiže v očích veřejnosti i zásadní zlepšení podmínek vojáků pro výkon jejich práce.
14) Zatraktivníme zaměstnání v armádě a na ministerstvu obrany mladým lidem a lidem z praxe, kteří by omladili a rozpohybovali konzervativní a nepružné mechanismy státní správy.
15) Nárůst vojáků musí mířit do bojových útvarů, nikoli do administrativy.

Vzdělávání, věda, výzkum a inovace
16) Podporujeme zdravý patriotismus a národní sebevědomí. Chceme motivovat žáky, aby přemýšleli o naší historii i současnosti a cítili hrdost na ty, kteří obětovali svůj život nebo svobodu v boji za hodnoty Československa a České republiky.
17) Nepodporujeme zavádění povinné branné výchovy do škol. Tento citlivý předmět musí zůstat dobrovolným a volitelným. Budeme však podporovat sportovní, lyžařské, vodácké a další tradiční školské instrumenty zvyšující zdatnost národa.
18) I nadále hodláme podporovat činnost Vojenského historického ústavu a Vojenského ústředního archivu jako předních pracovišť pro uchovávání národní paměti.
19) Zasadíme se o významnou redukci dotačních programů pro neziskové organizace v oblasti obrany. Zajistíme, aby klíčové aktivity spojené s rozvojem vojenské historie a vojenských tradic převzalo do své režie ministerstvo obrany.
20) Podporujeme vojenské vzdělávání, ale pouze v oblastech s jasnou vojenskou přidanou hodnotou, kterou nelze získat na jiných vysokých školách. Provedeme audit kapacit vzdělávacích institucí ministerstva obrany.
21) Oblast výzkumu, vývoje a inovací je pro obranyschopnost České republiky klíčová. Peníze určené pro vědu, výzkum a inovace budeme směrovat pouze do projektů s vysokou přidanou hodnotou a v úzce vymezených oblastech, ve kterých jsou a mohou být české vysoké školy, výzkumné instituce a podniky světovou špičkou.

MÍSTNÍ ROZVOJ
O místním rozvoji se má rozhodovat v místě, nikoliv v Praze. Levnější bydlení prioritou.
1) O místním rozvoji se má rozhodovat na místní úrovni.
2) Výrazně redukujeme složitý a nepřehledný systém dotací od mnoha poskytovatelů (ministerstva, fondy, agentury, místní akční skupiny, kraje ...).
3) Získané peníze přerozdělíme obcím přímo, prostřednictvím zákona o rozpoč. určení daní.
4) Nechceme rozhodovat z Prahy o tom, zda např. v Karlově Studánce potřebují rozhlednu, nebo raději novou kanalizaci. Rozhodování vrátíme na úroveň jednotlivých obcí s tím, že dohled by nad nimi držely jejich obce s rozšířenou působností a Ministerstvo financí.
5) Ministerstvo pro místní rozvoj je zbytečná a drahá instituce. Budeme usilovat o jeho zrušení. Kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou zbytečnou šikanou občanů, firem či organizací, zrušíme. A jiné převedeme přímo na obce.

Rozhodování na úrovni měst a obcí
6) Místní rozvoj budeme financovat tak, že obcím a jejich obcím s rozšířenou působností zvýšíme daňové výnosy.
7) Prosadíme rychlý a bezplatný převod nemovitého majetku státu na obce v jejichž kat. se nachází.
8) Chceme, aby se o veřejné zakázky mohl bez zbytečné administrativy ucházet co nejširší okruh možných dodavatelů včetně drobných podnikatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla zadavatelů musí být přehledná a jednoduchá.
9) Klademe důraz na podporu podnikání českých firem. V regionech chceme umožnit legální možnost zvýhodnění místních dodavatelů alespoň u veřejných zakázek malého rozsahu.
10) Cestovní ruch budeme podporovat skrze kvalitní a funkční dopravní infrastrukturu, podporu podnikání a sníženou daňovou sazbou.
11) Ministerstvu pro místní rozvoj podřízenou organizaci Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism je třeba decentralizovat.
12) Turistická informační centra mají nejen předávat informace turistům, ale i aktivně pracovat na propagaci regionu a vytváření nových příležitostí a posílíme je.

Zjednodušení zákonů
13) Stavební zákon zásadně zjednodušíme.
14) Podmínky získání stavebního povolení jsou složité a získání stavebního povolení trvá neúměrně dlouho. Nemůžeme žít ve státě, kde je jednodušší postavit stavbu tzv. „na černo" a poté ji dodatečně legalizovat.
15) Stavební řízení nemůže lidem komplikovat život na dlouhé měsíce či roky. Lidé nemohou čekat na obchvat města 10 až 20 let.
16) Zlevníme bydlení ve velkých městech. Důvodem vysokých cen bydlení, ať už nájemního nebo vlastnického, je nedostatek bytů způsobovaný byrokratickými překážkami, vyčerpaností územních plánů a neochotou aktivistických samospráv k rozvoji města v potřebné míře. Budeme prosazovat odstraňování zbytečné byrokracie a územní plány s dostatečnou nabídkou pro rozvoj bydlení, vždy však s ohledem na stávající obyvatele měst. Podporujeme městské družstevní bydlení jakožto cestu k vlastnickému bydlení i pro občany, kteří nedosáhnou na hypotéku.
17) Zrušíme daň z prodeje či převodu nemovitostí.
KULTURA
Podpora kultury nemůže spočívat jen v dotacích a grantech pro vybrané umělce.


Památky, muzea, galerie, knihovny
1) Unikátní památkový fond je zdrojem velkých příjmů z turistického ruchu – zasadíme se o vytvoření přímé vazby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu.
2) Zavedeme jeden volný den vstupu občanů do muzeí, galerií a památek, které jsou státní, krajské či obecní.
3) Zjednodušíme fungování památkových objektů a vydávání stanovisek pro žadatele o opravy nemovitostí v památkových zónách či památkových rezervacích. Proto odbory památkové péče a ochrany vrátíme pod Národní památkový ústav.


Ochranné svazy
4) Nepřipustíme další šikanu pořadatelů kulturních akcí, provozovatelů hotelů a restaurací a dalších živnostníků ze strany tzv. „ochranných organizací". Odmítáme soukromé daně. Zákonem opět zajistíme státní dohled nad ochrannými svazy.


Živá kultura a podpora umělců

5) Budeme nadále podporovat tradiční Základní umělecké školy.
6) Živé profesionální umění nemá dostatek prostředků. Dáme předvídatelnou jistotu státního
kofinancování infrastrukturním festivalům jako dnes mají divadla, sbory a orchestry. Prosadíme novelizaci „Programu" státní podpory" a ukončíme soudní spory a diskriminaci žadatelů o podporu.
7) Příspěvkové organizace zajišťující chod kultury – Národní divadlo, Národní galerie, Národní muzeum, Česká filharmonie a další nevystavíme žádné nejistotě. I proto odmítneme již několik let připravovaný zákon o Veřejných kulturních institucích, který není nic jiného než ekonomickým tunelem a snahou vyvést a volně nakládat s nemovitým majetkem příspěvkových organizací. Český model a forma příspěvkových organizací je v Evropě zcela ojedinělý, efektivní a kontrolovatelný. Chceme, aby tyto příspěvkové organizace mohly nadále občanům poskytovat v dostupných cenách veřejnou kulturní službu.
8) Důležitá je amatérská a regionální kultura. Systém její podpory musí být nastaven prostřednictvím krajů a měst.


Media
9)Privátním provozovatelům vysílání chceme poskytnout větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum, protože všichni si je platí. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají.

Svět elektronických médií se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Jak co do technologií, tak co do množství programů. Způsob financování ČT a ČRo je ale stejný jako v první polovině 20. století. Nazrál čas ke změně. Od povinného k dobrovolnému. Zároveň je třeba provést revizi mediální veřejné služby. Jak co do rozsahu, tak co do obsahu.

Suma sumárum: Českou televizi i Český rozhlas je potřeba zeštíhlit, jejich hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole, a ze všeho nejvíc jejich zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru.

Ústava České republiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování. Je potřeba přijmout zákon, který této svévoli nadnárodních korporací zamezí.


Řízení kultury, ekonomika
10) Ředitelé státních příspěvkových organizací budou vždy jmenováni až po otevřených výběrových řízeních, kdy rozhodovat při jejich jmenování bude zejména odbornost.
11) Nechceme, aby se o peníze určené církvím dle „Zákona o církevních restitucích" krátila podpora památkám, na živou kulturu či na knihovny. Proto peníze určené církvím chceme nechat proplácet přes ministerstvo financí, nikoli přes Ministerstvo kultury jako doposud.

VNITRO A POLICIE
Chceme vládu práva, pořádek. Bezpečnou zemi bez nutnosti zátarasů a ozbrojených vojáků v ulicích měst.

1) Nedopustíme vznik „no-go zón", tedy lokalit, kde by neplatily nebo nebyly vymahatelné zákony naší země.
2) Odmítáme lživé označování diskuse o prevenci bezpečnostních rizik za vyvolávání strachu a nenávisti.
3) Budeme vždy podporovat právo občanů na informace, svobodu projevu a pluralitu názorů. A nezneužijeme policii pro potírání těchto práv. Nesouhlasíme s existencí žádného úřadu, jehož agendou je určovat co je pravda a co lež.
4) Budeme vždy hájit právo všech slušných bezúhonných občanů vlastnit a nosit zbraň. Omezování práva slušných bezúhonných občanů na vlastnictví a nošení zbraně vnímáme jako aktivitu ohrožující svobodu a demokracii ve společnosti.


Státní služba
5) Nepovažujeme za správné, aby zákon o státní službě znemožňoval personální obměnu ve vrcholných řídících pozicích jednotlivých resortů. Odborný aparát státní služby musí být stabilizován od vedoucích odborů níže.


Policie České republiky
6) Policie musí sloužit obraně našich životů, naší bezpečnosti a našich majetků.
7) Budeme prosazovat, aby Policie ČR byla kvalitní a profesionální službou všem slušným lidem, ale současně i obávaným represivním nástrojem státu vůči zločincům.
8) Policii ČR chceme očistit od všech politických vazeb, musí být absolutně apolitická a nestranná.
9) Mnohem více se budeme soustředit na ochranu našich hranic. Zajistíme dovybavení Cizinecké policie potřebným materiálně technickým vybavením pro zjišťování nelegálních přechodů hranic.
10) Budeme prosazovat více kompetencí a důslednosti policistů při řešení i bagatelních porušení zákona jako je rušení nočního klidu, narušování občanského soužití apod.
11) Chceme, aby Policie ČR odhalovala a usvědčovala pachatele trestné činnosti, rozhodně však nedopustíme perzekuci občanů, kteří trestnou činnost verbálně odsoudí.
12) Policisté zpět do ulic. Chceme provést revizi administrativního zatížení policistů a v maximální možné míře ho redukovat, aby se rozšířil prostor pro výkon obchůzkové činnosti a budování osobní a místní znalosti mezi občany.
13) Chceme navrácení administrativních pracovních sil na výkonná oddělení Policie ČR tak, aby policisté a jejich vedoucí měli více času na policejní práci.
14) Vždy budeme preferovat prevenci před represí.


Policisté
15) Naší prioritou je doplnění početních stavů policistů o nové příslušníky, a za neméně důležitou však považujeme stabilizaci současných sloužících policistů.
16) Ve vztahu k Policii ČR a jejím příslušníkům budeme vždy preferovat stabilitu před reformou.
17) Nebudeme zpochybňovat výsluhové nároky stávajících policistů. Současně připravujeme pozitivní motivační program pro stabilizaci zkušených policistů na vrcholu svých fyzických i duševních sil tak, aby raději upřednostnili setrvání u policejního sboru, před přiznáním výsluhových náležitostí a odchodem do civilu.
18) Budeme se zabývat otázkou nezbytnosti formální vzdělanosti u policistů. Chceme umožnit i dlouhodobě úspěšně sloužícím policistům, kteří nedosáhli vysokoškolského vzdělání, postup do vyšších služebních hodností. Proto budeme prosazovat, aby podmínka vysokoškolského vzdělání pro ustanovení do vyšších služebních hodností mohla být nahrazena dlouhodobou úspěšnou odbornou služební praxí, obdobně jako je tomu u občanských zaměstnanců.
19) Prioritně budeme hájit práva a oprávněné zájmy řadových výkonných příslušníků Policie ČR, neboť na svých bedrech nesou hlavní tíhu a rizika výkonu služby a jejich zájmy jsou dlouhodobě opomíjeny.
20) V rámci mezilidských vztahů v Policii ČR chceme podporovat týmového ducha, vzájemnou sounáležitost příslušníků bez ohledu na funkci či služební zařazení.
21) Za nedílnou součást kvalifikačních předpokladů vedoucího příslušníka považujeme schopnost být oporou svým podřízeným a umět se za ně v případě potřeby postavit.
22) Rozhodně odmítáme „papalášské" manýry některých služebních funkcionářů a budeme z nich vyvozovat důsledky. Služební funkcionáři musí být podřízeným policistům vzorem, ne odstrašujícím příkladem.
23) Rovněž chceme posilovat hrdost příslušníků na policejní práci, každý příslušník musí mít pocit, že je platnou součástí Policie ČR, že jeho práce je důležitá, nebudeme podporovat elitářství.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Chceme samostatnou a sebevědomou zahraniční politiku. Zabráníme masové migraci i jiným zahraničním projektům.


Východiska

1) Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, suverénní a sebevědomou zahraniční politiku, která by vycházela z vlastních, národních (státních) zájmů. Česká republika v předchozích desetiletích spíše pasivně akceptovala řešení a rozhodnutí, která velmi často nerespektovala či byla dokonce v konfliktu s národním zájmem, a podřizovala se jim.
2) Od všech současných významných českých politických směrů, od vlivných médií a z intelektuálních kruhů slyšíme, že nemůžeme jinak, že není alternativa. Tento způsob uvažování odmítáme a je nám cizí.
3) Příliš mnoho záležitostí týkajících se už i běžných drobností normálního života českých občanů se dlouhodobě rozhoduje mimo území České republiky lidmi, kteří naší zemi neznají a nerozumí jí, jimž naše národní zájmy nic neříkají, a proto nic českého ani nehájí. Tento stav musíme zásadně změnit, neboť naše zájmy obhájíme pouze my sami – nikdo jiný to za nás neudělá.

V4 a dobré sousedství – přirozené zázemí ČR
4) Dobré vztahy se všemi sousedy považujeme za základ a prioritu české zahraniční politiky. Platí to jak pro specifické bilaterální vztahy se Slovenskem, tak se státy V4, s nimiž nás pojí kulturní tradice, odpor k novým společenským utopiím a řada dalších zájmů podmíněných společnou historickou zkušeností.
5) Německo je naším největším hospodářským partnerem a zároveň hegemonem současné Evropské unie. Český a německý hospodářský, společenský a kulturní živel se v historii navzájem často pozitivně ovlivňovaly. Na tyto aspekty vzájemného soužití budeme navazovat. Temné a tragické okamžiky česko-německé historie považujeme sice za uzavřené, ale jejich důsledky za nezpochybnitelné. Principiálně odmítáme účelové „proevropské" přepisování německo-českých a česko-německých dějin. Naše zahraniční politika k našemu nejmocnějšímu sousedovi bude z těchto realit vycházet. Nebude motivována komplexy či pocitem podřízenosti, ale principem vzájemné rovnoprávnosti a oboustranné výhodnosti.
6) Chceme pěstovat nadstandardně dobré vztahy k historicky a kulturně blízkému Rakousku.

Evropská unie – jsme pro zásadní změnu
7) Současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou. Záměry evropské integrace musejí vycházet ze zájmů evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny.
8) Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu. Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Naši občané nehlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli s existencí naší republiky skoncovat. Naopak, toužili po 40 letech vazalství po skutečné národní a občanské svobodě. Jejich naplnění je i naším cílem.
9) Zatímco snaha o stále těsnější unii narazila na strop a vyvolává rostoucí odpor mezi obyvateli členských zemí, mocenský bruselský byrokratický aparát stále agresivněji prosazuje svými nařízeními své cíle přes hlavy národních volených zástupců a vlád. Prostřednictvím masové migrace dochází k nevratným změnám ve složení původních národů Evropy a ruku v ruce s tím ke snahám o odbourání posledních prvků suverenity a možnosti členských států ovlivňovat svůj vývoj. Demokracie v Evropě je tím vážně ohrožena.
10) Do Evropské unie jsme v květnu 2004 vstoupili na základě výsledků referenda z roku 2003. V dalších letech se však podmínky našeho členství i celá Evropská unie zásadním způsobem změnily. Jsme nyní členy úplně jiné unie, než o které se hlasovalo v roce 2003. Proto je nutné, a hlavně poctivé, dát občanům prostor a šanci, aby se k našemu členství v EU znovu vyjádřili. Podpoříme proto vypsání referenda o setrvání, respektive vystoupení České republiky z Evropské unie.
11) Zásadní revizi zasluhují všechny hlavní pilíře evropské integrace, především euro a Schengen, neboť vývoj prokázal jejich nefunkčnost.
12) Odmítáme evropskou dotační politiku, která není nástrojem pro vyrovnávání rozdílu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Stala se nástrojem k získávání výhod na trhu, je semeništěm obrovské korupce a nové zbytečné byrokracie. Často se jí prosazují politické cíle.

Bezpečnostní politika a další priority
13) Mír v Evropě trvá už tři čtvrtě století. Je to především zásluhou NATO a vazby na USA. Posilování této spolupráce a aktivní participace na rozhodnutích Aliance je pro Českou republiku zásadní při zabezpečení vnější bezpečnosti. Severoatlantická aliance však více než dříve musí věnovat pozornost teritoriální obraně a boji proti terorismu, především islámskému, a mimo euroatlantickou zónu zasahovat pouze v omezených a dobře zdůvodněných případech na základě platného mezinárodního práva. Odmítáme snahy o vytváření paralelních evropských vojenských struktur.
14) Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí a odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty či politické instituce, které jim jsou cizí.
15) Jsme proti snahám šířit umělé sociálně inženýrské pokrokářské koncepty a představy z úrovně mezinárodních organizací a vynucovat jejich zavádění u nás. Této nebezpečné tendenci chceme rozhodně bránit. Doktrínu lidských práv je třeba vrátit k jejímu původnímu účelu a zabránit jejímu zneužívání k rozkladu a ničení základů západní společnosti. Ideologie genderismu, multikulturalismu, ekologického alarmismu a další deformují nejen vnitrostátní prostředí, ale promítají se negativně i do mezinárodních vztahů. Tyto ideologie vyvolávají nejen společenské střety a napětí uvnitř jednotlivých zemí, ale ohrožují i vztahy mezi národy a státy na mezinárodní scéně. Vnucování ideologického „dobra" jiným považujeme v zahraniční politice za neakceptovatelný postoj a praxi.
16) Odmítáme masovou migraci jako nebezpečný projekt zneužívající bídu a naivitu obyvatel rozvojových zemí a ohrožující soudržnost a stabilitu zemí vyspělých. Příčiny masové migrace do prostoru EU vidíme jako jeden z důsledků hodnotové krize EU. Odsuzujeme manipulativní pokrytectví, s nímž je migrace odůvodňována a propagována. Rozhodování o ní musí zůstat ve výlučné pravomoci národních vlád.

Zahraniční politika a diplomacie ve službě ČR
17) V přístupu k zahraniční politice není pro nás určující ideologie, ani partikulární stranické či osobní zájmy, ale národní zájem České republiky. Tím je zachování České republiky jako nezávislého, suverénního národního státu českého národa a zajištění jeho bezpečnosti, územní integrity a prosperity pro současnost i pro budoucí generace. Optikou toho základního národního zájmu přistupujeme k zahraniční politice, vztahům se sousedy a spojenci, evropské i mezinárodní politice.
18) Odmítáme dosavadní praxi české diplomacie, která se chová podle rozhodnutí učiněných jinde a jinými. Konformita dosavadní české zahraniční politiky vyústila v nekritické a bezmyšlenkovité podlehnutí jak cizím zájmům a potřebám maskovaným jako údajně vyšší „evropské" či „lidskoprávní" priority a cíle, tak pokrokářské nesnášenlivosti ke všemu národnímu či tradičnímu.
19) Prosazujeme zahraniční politiku založenou na hodnotách demokracie bez přívlastků, svobodě, občanských a lidských právech a jejich důsledné obhajobě bez dvojích metrů. Realistickou a současně i pragmatickou.

Předsednictvo

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

předsedkyně hnutí Trikolóra
Olomouc
Jan Tesař

Jan Tesař

místopředseda hnutí Trikolóra a předseda krajské organizace kraje Vysočina
Jihlava
Libor Lukáš

Libor Lukáš

předseda krajské organizace Zlínského kraje
Pitín
Václav Kubata

Václav Kubata

předseda krajské organizace Praha
Praha
Matěj Drbohlav

Matěj Drbohlav

předseda krajské organizace Karlovarského kraje
Karlovy Vary
Otto Černý

Otto Černý

předseda krajské organizace Středočeského kraje
Postupice
Vojtěch Kaprál

Vojtěch Kaprál

předseda krajské organizace Olomouckého kraje
Prostějov
Stanislav Hykyš

Stanislav Hykyš

předseda krajské organizace Pardubického kraje
Pardubice
Robert Kotzian

Robert Kotzian

předseda krajské organizace Jihomoravského kraje
Brno
Petr Viktorýn

Petr Viktorýn

zastupující místopředseda krajské organizace Moravskoslezského kraje
Ostrava
Vladimír Brožek

Vladimír Brožek

předseda krajské organizace Ústeckého kraje
Most
Ludmila Křivánková

Ludmila Křivánková

předsedkyně krajské organizace Libereckého kraje
Liberec
Štěpán Tampír

Štěpán Tampír

předseda krajské organizace Jihočeského kraje
České Budějovice
Zdeněk Cvejn

Zdeněk Cvejn

předseda krajské organizace Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Petr Rund

Petr Rund

předseda krajské organizace Plzeňského kraje
Plzeň

Naši poslanci

Václav Klaus

Václav Klaus

poslanec PSP ČR
Pec pod Sněžkou
Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

předsedkyně hnutí Trikolóra, poslankyně PSP ČR
Olomouc
Tereza Hyťhová

Tereza Hyťhová

poslankyně PSP ČR
Krupka

Předsedové odborných komisí

pplk. v. v. Vojtěch Kaprál

pplk. v. v. Vojtěch Kaprál

předseda odborné komise pro obranu
důstojník Speciálních sil AČR ve výslužbě s dlouholetou praxí
Miroslav Ševčík

Miroslav Ševčík

předseda odborné komise pro finance
ekonom, vysokoškolský učitel
Vlastimil Tlustý

Vlastimil Tlustý

předseda odborné komise pro průmysl, obchod a ekonomiku, bývalý ministr financí
Václav Krása

Václav Krása

předseda odborné komise pro práci a sociální věci
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky
Václav Klaus

Václav Klaus

předseda odborné komise pro školství
poslanec, dlouholetý ředitel sítě škol PORG
prof. Václav Klaus

prof. Václav Klaus

předseda odborné komise pro zahraniční politiku
bývalý premiér a prezident ČR
MUDr. Marek Zeman

MUDr. Marek Zeman

předseda odborné komise pro zdravotnictví
primář, internista a nefrolog, dlouholetý ředitel Vinohradské nemocnice
Zdeněk Jandejsek

Zdeněk Jandejsek

předseda odborné komise pro zemědělství, potraviny, myslivce a rybáře
prezident Agrární komory České republiky
Rudolf Řepka

Rudolf Řepka

předseda odborné komise pro sport
výkonný ředitel sportovní agentury TSM
Jiří Vítek

Jiří Vítek

předseda odborné komise pro krizové řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti
bývalý profesionální hasič, místostarosta Prahy 8
Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

předseda odborné komise pro média, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady ČTÚ
hudebník, spisovatel, publicista
Luděk Nezmar

Luděk Nezmar

předseda odborné komise pro digitalizaci a elektronizaci, předseda asociace pověřenců ČR, člen asociace manažerů kyber bezpečnosti
Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl

předseda odborné komise pro právo a spravedlnost, advokát
Natálie Vachatová

Natálie Vachatová

Garant pro svobodu projevu a politický neziskový sektor, tajemnice programových komisí
kontakt: vachatova@volimtrikoloru.cz

Naši starostové

Martin Gruber

Martin Gruber

starosta
Březová
Alexandr Horák

Alexandr Horák

starosta
Staňkov
Jaroslav Málek

Jaroslav Málek

starosta
Kšice
Libuše Bídová

Libuše Bídová

starostka
Nezdenice
Martin Kašpárek

Martin Kašpárek

starosta
Trnava u Zlína
Josef Jandouš

Josef Jandouš

starosta
Nedachlebice
Zděnek Pištora

Zděnek Pištora

starosta
Postoloprty
Ivo Machálek

Ivo Machálek

starosta
Týn nad Vltavou
Jindřich John

Jindřich John

starosta
Lužice
Roman Brandt

Roman Brandt

starosta
Spořice
Milan Váňa

Milan Váňa

starosta
Křimov
Radka Formánková

Radka Formánková

starostka
Dolní Kounice
Oto Řezáč

Oto Řezáč

starosta
Frymburk
Josef Alexa

Josef Alexa

starosta
Obora
Jan Dočekal

Jan Dočekal

starosta
Medlice
Zapojte se
Jako registrovaný příznivec se budete moci účastnit orientačních elektronických hlasování, akcí hnutí, diskusních setkání, či kandidovat do veřejných funkcí na kandidátkách hnutí. Poplatek pro registrované příznivce byl stanoven ve výši 100 Kč/rok.


Staňte se registrovaným příznivcem
Odkaz na informace o zpracování osobních údajů ZDE
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Telefon *
Email *
Kraj *
Okres *
Obec *
PSČ *
Předchozí členství v politických stranách
Jakých?
Povolání, či něco o sobě (dobrovolné)
PŘIDAT SE
Registrace proběhla úspěšně. Děkujeme
Podpořte nás
Vážíme si každého Vašeho daru. Pro více informací klikněte na červené tlačítko "Chci podpořit hnutí" níže.

Děkujeme Vám!
Chci podpořit hnutí
Kontakt
Naším cílem je založit místní organizaci v každé obci. Krajští koordinátoři společně s oblastními budují regionální strukturu a připravují vznik místních organizací v obcích. Pro zapojení do činnosti hnutí využijte primárně formulář výše. Zájemců jsou stovky, mějte prosím strpení.
Kraj
Oblast
Obec